Canlıların Duyduğu Ses Frekans Aralıkları

Canlıların Duyduğu Ses Frekans Aralıkları

Canlılar, hangi aralıktaki sesleri duyarlar, duyma eşikleri ne düzeydedir?

Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya göre tersidir.

Bir olayın frekansını ölçmek için o olayın belirli bir zaman aralığında kendini kaç kere tekrar ettiği sayılır, sonra bu sayı zaman aralığına bölünerek frekans elde edilir.

Uluslararası Birim Sistemi’nde (SI) frekans, Hertz (Hz) ile gösterilir. Bir Hertz, bir olayın saniyede bir tekrarlandığı anlamına gelir. Olayın iki Hertzlik bir frekansa sahip olması ise, olayın saniyede kendini iki kere yinelediğini ifade eder.

Frekansı ölçmenin başka bir yolu ise olayın kendini tekrar etmesi arasında geçen süreyi tayin etmektir, zira frekans bu sürenin çarpmaya göre tersi olduğundan dolaylı olarak elde edilebilir. İki yineleme arasında geçen süreye periyot denir ve fizikte genellikle T ile gösterilir.

İnsan kulağı 20–20.000 Hz aralığındaki titreşimlere tepki gösterir.

Diğer canlılar ise;

İnsan= 20–20.000 Hz
 Mavi balina=2- 20 Hz
 Katil balina(Orka)=0.5–125.000Hz
 Fil =1 Hz ile 20.000Hz
 Gergedan=5 Hz te birbirlerine sinyal gonderirler
 Güvercin=0.1 Hz kadar dusuk sesleri duyabilir.
 Fare=1000–100.000 Hz
 Kedi=100–60.000Hz
 Yarasa= 2000Hz ile 110.000Hz arasindadir.
 Köpek=65–45.000Hz