Yapay Zeka & Promptlar

Yapay Zeka & Promptlar

Yapay zekâ ve geleceği: Akıllı sistemlerin hayatımıza kattıkları. Benim bu alanda tecrübe ettiklerim. Görsel Promptlar, Metinsel Promptlar ve çeşitli analitik yaklaşımlar.